Średniowieczny zamek zbudowany został na malowniczej skarpie w dolinie rzeki Kwisy. Początkowo warownia składała się zaledwie z jednego domu mieszkalnego o podstawie w kształcie trapezu wymiarach 20×16 metrów, i kilku mniejszych budynków gospodarczych. Udokumentowana historia murowanej twierdzy zaczyna się w połowie XIII wieku. Wynika z niej, że twierdza powstała na zlecenie króla czeskiego Przemysła II, choć pojawiają się również zapiski, że jednym z jego fundatorów mógł być również jeden z książąt świdnicko-jaworskich.
Kolejnym i liczącymi się właścicielami byli przedstawiciele rodu Nositz. Weszli oni w posiadanie zamku na niemal 250 lat i poddali konstrukcję licznym przeróbkom, w tym tej najważniejszej na styl renesansowy. Jednak już w XVI wieku zamek został znacząco ufortyfikowany, wybudowano dodatkową linię murów zewnętrznych. Swój obecny i jednocześnie współczesny wygląd zamek zawdzięcza niechybnie przeprowadzonej na początku XX stulecia przebudowie. Rekonstrukcja bezpowrotnie zniszczyła zabytkowe elementów architektonicznych.
W 1700 roku posiadłość sprzedała spadkobierczyni rodu Nosit. Christophie bo o niej mowa odsprzedała Zamek Czocha za kwotę 152 tysięcy talarów Johannowi Hartwigowi von Uechtritz. Natomiast zaledwie pół wieku później zamek za kwotę 87 tysięcy talarów sprzedano Ferdynandowi Otto von Schnidel. Jego syn, Karl Wilhelm, okazał się sławnym autor wielu prac z dziedziny literatury i historii.
Kolejnym znamienitym właścicielem Czochy okazał się Ernestowi von Gutschow z Drezna. Nabył on włości w leśnej za niebagatelną kwotę 1,5 miliona marek w roku 1909. Ponieważ nowy właściciel miał olbrzymie ambicje arystokratyczne postanowił zainwestować kolejne 4 miliony marek w nadanie budowli charakteru zamczyska. Do II wojny światowej na zamku bywał rzadko, w jej trakcie posłużyła mu i jego rodzinie jako schronienie, z którego zbiegł przed nadchodzącą Armią Czerwoną.