Piękna średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek, na obszarze Polskiego Spisza. Choć pierwsze wzmianki o wsi Niedzica pojawiają się z roku 1320 to nie ma w nich informacji o istnieniu twierdzy obronnej. Po raz pierwszy informacja ta pojawia się dopiero w roku 1325. Jednak prawdopodobnie dopiero kolejny władca tych ziem – Sáros, wzniósł na wysokich skałach wzgórza zamek, którego mury można podziwiać do dziś. Pierwszą poważną rozbudowę wykonano na przełomie XIV i XV wieku. Wtedy to powstała studnia, dobudowano nowe budynki, niewielka kaplicę oraz czworoboczna wieża bramna. W podobnym okresie powstał równie mur obronny otaczający podzamcze wraz z jego mieszkańcami. Nie ustrzegło to jednak zamku od konieczności jego obrony, a sam zamek przechodził wielokrotnie pod władanie Polaków, Wegrów, a nawet lokalnych rozbójników. Podobnie jak inne budowle tego typu, również w Niedzicy na przełomie dziejów doszło do wielu pożarów. Ten z 1817 dał się odczuć jej mieszkańcom najbardziej. Odbudowno wtedy i zmodernizowano zabudowania zamku średniego i dolnego, natomiast pozostawiono uszkodzone gotyckie mury zamku górnego jako malowniczą ruinę.
Po I wojnie światowej zamek po raz kolejny znalazł się na terytorium Polski. Wciąż jednak pozostawał własnością rodziny Salamonów aż do 1945.